Tel.: 8 603 57726, 8 603 57912
E. p.: neplanuotasnestumas@gmail.com
www.aukok.lt
PAREMKITE MUS
2% parama

2013 m. ataskaita

VIEŠOJI ĮSTAIGA „KRIZINIO NĖŠTUMO CENTRO"
2013 M. VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖ ATASKAITA

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus:
Viešoji įstaiga „Krizinio nėštumo centras" įkurtas 2013 10 14 padėti moterims, kurios išgyvena neplanuoto nėštumo krizę ir su ja susijusius sunkumus. Organizacija siekia vykdyti abortų prevenciją Lietuvoje ir rūpintis moterų psichine sveikata krizinio nėštumo metu bei pagimdžius, taip pat teikia pagalbą poabortinės traumos atvejais. Taip pat siekiame šviesti visuomenę apie žmogaus gyvybės vystymąsi, besąlygišką jos vertę, apie nėštumo nutraukimo pasekmes moteriai, šeimai ir visuomenei.
Mums rūpi ir naujo žmogaus gyvybė, ir moters gerovė. Todėl teikiame nemokamas specialistų konsultacijas, padedančias moterims priimti atsakingą ir informuotą sprendimą. Teikiame ir tęstinę kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims, kurios dėl nelaukto nėštumo atsiduria sunkioje socialinėje, finansinėje ar psichologinėje padėtyje, padedame šioms motinoms ir pirmaisiais kūdikio auginimo metais, esant poreikiui, aprūpiname kūdikio kraiteliu ir padedame susirasti saugią gyvenamąją vietą.

Per 2013-jų metų 2,5 veiklos mėnesius atlikti šie darbai:
1. Vilniaus m. trijose gydymo įstaigose (Šeškinės poliklinikoje, Antakalnio klinikų akušerijos ir ginekologijos klinikoje, VUL Santariškių akušerijos ir ginekologijos centre) gydytojams ginekologams bei akušeriams pravestos 3 paskaitos apie pagalbą moterims krizinio nėštumo atveju.
2. LR Seime 2013 12 17 surengta tarptautinė konferencija-diskusija "Tarpdisciplininis požiūris į nėštumo krizę: pasidalinimas gerąja Lietuvos ir Vokietijos patirtimi". Dalyvavo 35 įvairių sričių specialistai (http://www.neplanuotasnestumas.lt/publikacijos/straipsniai/straipsnis/180)
3. Išleista ir išdalinta 600 informacinių lankstinukų: 300 vnt. apie pagalbą moterims nepageidaujamo nėštumo atveju ir 300 vnt. apie galimas aborto pasekmes ir 60 abiejų tipų plakatų.
4. Suteikta 50 kompleksinių konsultacijų (socialinių, psichologinių ir ginekologinių) 10-čiai krizinį nėštumą išgyvenusių ar abortą patyrusių moterų.
5. Užmegztas bendradarbiavimas su trimis Vilniaus m. poliklinikomis, dviem ligoninėm, penkiom NVO ( VšĮ Prieraišiosios tėvystės centru, VA Caritas, Pal. J. Matulaičio Šeimos pagalbos centru, VšĮ „SOTAS" , VšĮ „Laisvos visuomenės institutu").
Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Įstaigos steigėjai (dalininkai): Laura Ūselė, Justina Zeltinytė, Laima Švedaitė, Mariana Stukienė, Zita Tomilinienė. Kiekviena įnešė po 100Lt, finansinių metų pradžioje ir pabaigoje įnašai išliko tokie patys.

II. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis:
Gauta parama per 2013 metus yra 1010,00 Lt. Lėšos gautos pagal išrašytas sąskaitas faktūras yra 4000,00 Lt.

III. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:
Centras per 2013 metus neįsigijo ilgalaikio turto.

IV. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:
Centro sąnaudas sudarė:
Kompensuotos sąnaudos 1010,00 LT
Darbuotojų išlaikymas 386,00 LT
Kitos veiklos 1414,00 LT

V. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 0.
Darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 1.

VI. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:
Centro vadovė yra Zita Tomilinienė. Darbo užmokesčio sąnaudos yra 386,00 Lt.

Vadovė
Zita Tomilinienė

MŪSŲ RĖMĖJAI IR PARTNERIAI