Tel.: 8 603 57726, 8 603 57912
E. p.: neplanuotasnestumas@gmail.com
www.aukok.lt
PAREMKITE MUS
2% parama

Med. dr. Bernardas Nathansonas: kai melas kartojamas daug kartų, visuomenė patiki

Daugelis girdėjote apie mane kaip apie didžiausios pasaulyje abortų klinikos direktorių. Mūsų klinika buvo žinoma „gražiu pavadinimu“ – „Reprodukcinės ir lytinės sveikatos centras“ Niujorke. Per mano kaip steigėjo ir direktoriaus dviejų metų darbo praktiką mūsų klinikoje buvo atlikta 60 000 abortų. Man buvo pavaldūs 35 gydytojai. Klinika dirbo visą savaitę, įskaitant ir sekmadienius, nuo 8 valandos ryto iki vidurnakčio. Mes kiekvieną dieną, išskyrus pirmąją Kalėdų dieną, padarydavome po 120 abortų. Aš asmeniškai, savo rankomis, savo privačiame kabinete padariau dar apie 15 000 abortų. Taigi esu asmeniškai atsakingas už 75 000 abortų. Tai yra statistika, kuria aš negaliu didžiuotis, bet manau, kad mano pranešimas šia tema yra autoritetingas ir įtikinantis.

Aš buvau vienas iš Nacionalinio susivienijimo dėl aborto įstatymo panaikinimo NARAL (National Association for Repeal of Abortion Law) steigėjų, kuris vėliau buvo pavadintas „Akcija už teisę į abortą“ (National Abortion Rights Action League). Tai buvo pirmoji politinė grupė, pasisakanti už abortus JAV. Ją įsteigėme keturiese: Laurence Lader, aš, feministė Betty Freedan ir tuometinė Niujorko politikė Carol Brightcer. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1968 m. Išreiškėme didelę drąsą, pradėdami tokį judėjimą, tokią politinę akciją. Mes buvome mažytė grupelė, o pirmaisiais metais mūsų veiklos metinis biudžetas tesudarė 7 500 dolerių. Kaip jau minėjau, tuo metu buvo baiminamasi netgi kalbėti apie Aborto įstatymo pakeitimą. Jeigu tuo metu būtų vykdoma reprezentatyvi nuomonių apklausa, galbūt 99,5 % amerikiečių būtų pasisakę prieš legalų abortą. Vis dėlto mes, maža grupelė, kurioje buvo keturi aktyvūs nariai, su menkučiu biudžetu, per dvejus metus pasiekėme, kad 140 metų galiojęs Abortų įstatymas Niujorke būtų pakeistas ir Niujorkas taptų Amerikos abortų sostine. Po trejų metų mes sugebėjome įtikinti Aukščiausiąjį teismą, kad būtų priimtas teismo sprendimas, kuris abortą legalizavo visose 50 valstijų.

Taigi, kaip tai padarėme? Čia, mieli mano klausytojai, labai svarbu suprasti, kokia buvo panaudota taktika – su vienais ar kitais pakeitimais – naudojama visame Vakarų pasaulyje. Nė viena Vakarų valstybė neturi imuniteto nuo šios epidemijos. Mūsų grupė NARAL jau 1968 metais žinojo: jeigu mes būtume kruopščiai ir sąžiningai atlikę amerikiečių apklausą apie abortą, mes, aišku, būtume patyrę triuškinantį pralaimėjimą. Mes padarėme štai ką: žiniasklaidai ir visuomenei pateikėme skaičius su paaiškinimu, esą mes atlikome apklausą ir faktiškai 50% - 60% amerikiečių pasisako už abortų legalizavimą.

Tai, žinoma, buvo labai gera ir sėkminga savaime išsipildančio išpranašavimo taktika. Kai visuomenei ilgą laiką teigiama, kad dauguma yra už abortų legalizavimą, ateis laikas, kai tikrai kiekvienas pasisakys už abortus. Tik labai mažai žmonių mėgsta būti mažuma. Tai buvo viena naudingiausių mūsų taktikų – išgalvotų, nesąžiningų, dviprasmiškų apklausų panaudojimas.

Aš norėčiau savo klausytojams patarti labai atsargiai ir kritiškai vertinti apklausų rezultatus, kuriuos Jūs skaitote spaudoje ir girdite per žinių pranešimus. Kaip jau sakiau, tai yra ir šiandien judėjimų už abortus naudojama taktika.

Mes taip pat žinojome: jeigu pakankamai dramatizuosime padėtį, įgysime daug simpatijų, kad paskui galėtume parduoti mūsų abortų legalizavimo programą.

Todėl mes elgėmės taip: suklastojome metinį nelegalių abortų skaičių JAV. Žinojome, kad nelegalių abortų skaičius JAV per metus sudarė maždaug 100 000. Skaičius, kurį mes perdavėme masinės informacijos priemonėms ir visuomenei, buvo vienas milijonas. Kai melas kartojamas daug kartų, visuomenė patiki – tai įrodė mūsų „draugas“ ponas Hitleris Vokietijoje.

Mes taip pat žinojome, kad JAV dėl nelegalių abortų kasmet mirdavo 200-250 moterų. Skaičius, kurį mes vis kartojome ir perdavėme masinės informacijos priemonėms, buvo 10 000.

Šie skaičiai smigo į Amerikos visuomenės narių galvas ir buvo geriausia priemonė įtikinti Ameriką, kad mums reikia anuliuoti Abortų įstatymą. Jeigu būtų žinoma, kad suklastojome šiuos skaičius, ypač metinį nelegalių abortų skaičių JAV, mes nebūtume galėję įpiršti mums palankios išvados. O jei 100 000 abortų prieš legalizavimą palygintume su 1,55 milijono po legalizavimo (15 kartų daugiau), tai paaiškėtų, kad tai, ką mes skleidėme Amerikos visuomenei, yra mitas, išgalvojimas ir melas.

Kita taktika, kurią mes naudojome, norėdami įtikinti visuomenę, buvo teiginys: jeigu abortai uždraudžiami, tai vis tiek bus atliktas toks pat abortų skaičius, bet nelegaliai.

Tai yra visiška netiesa! Jeigu pas mus šiandien abortai būtų uždrausti, jų skaičius neišaugtų iki 1,55 mln.

Svarbi taktikos dalis yra neigimas mokslinio fakto, kad gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Mes turėjome ginti nuomonę, kad klausimas, kada prasideda gyvybė, yra grynai teologinis, etinis ar netgi filosofinis, bet jokiu būdu ne mokslinis. Tai vėlgi yra grupių, pasisakančių už abortus, pamėgta taktika: jie primygtinai tvirtina, kad negalima apibrėžti, kada prasideda gyvybė – to mes negalime žinoti.

Mes privalome apibrėžti, kas yra gyvybė. Tai yra būtina tiek moksliniams, tiek teisiniams ir moralės tikslams! Faktiškai gyvybė yra aiškiai apibrėžiama sąvoka:
Gyvybė užsimezga nuo apvaisinimo, pastojimo, ir nuo to momento pradėta būtybė yra žmogiškasis asmuo.

Nėra tokio taško, ties kuriuo įvyktų pasikeitimas iš nieko į kažką. Nėra virtimo iš ne žmogaus į žmogų. Nėra staigaus pasikeitimo besivystant gimdoje, ir todėl gyvybė yra nepertraukiamas spektras nuo pradžios iki pabaigos. Aš manau, kas abortas reiškia planingą sunaikinimą viso to, kas neginčijamai ir vienareikšmiškai yra vadinama žmogaus gyvybe. Manau, kad tai yra neatleistinas mirtį nešančios prievartos aktas.

Reikia pripažinti, kad nepageidaujamas nėštumas yra labai sudėtinga dilema. Bet kai sprendimo ieškoma sąmoningai ir aktyviai naikinant, sutrypiamos visos žmogaus dvasinės vertybės. Dar blogiau: tai reiškia visuomenės veikimo kapituliaciją prieš įsišaknijusias socialines problemas. Tai gėdingas piktnaudžiavimas valdžia. Kaip mokslininkas aš žinau – ne manau, bet žinau – žmogaus gyvybė prasideda nuo pastojimo.

 

Ištraukos iš buvusio aborto specialisto med.dr. Bernardo Nathansono kalbos apie aborto šalininkų taktiką. Kalba sakyta Dubline Airijos konstitucijos pakeitimo proga.

MŪSŲ RĖMĖJAI IR PARTNERIAI